1/1
“your smile is your logo. 
your personality is your business card.
how you leave others feeling after having an interaction with you becomes your trademark.”

brand building / CI / branding 

_prezentácia vašej spoločnosti ako značky je  dôležitejšia ako si možno myslíme: nielen dobrý produkt tvorí jadro obchodného úspechu.

aj vizuálna prezentácia je často kľúčovým faktorom pri rozhodovaní 

potenciálneho zákazníka. preto je kvalitný BRAND BUILDING dôležitý. 

značku tvoria zložky:

_brand DNA, brand essence

_corporate identity: brand name, logo, claims, tone&style = brand manual

_reprezentatívna webstránka

_creative concepts vašej komunikácie a kampaní

BRANDING je všetko, čo súvisí s prezentáciou vašej značky a čo okrem produktu zaujme pozornosť potenciálneho

zákazníka, keď sa rozhoduje pre kúpu vášho produktu. 

niche segment  

IT & SAS  

Snímka_obrazovky_2020-02-17_o_19.55.55.
Snímka_obrazovky_2018-12-06_o_15.14.44.p
Snímka_obrazovky_2020-09-17_o_12.00.39
Snímka_obrazovky_2018-12-06_o_15.14.29.p

finances & real estates

education / beauty /fashion

maly ram biela.jpg
Snímka_obrazovky_2020-09-17_o_12.07.56

developers

Snímka obrazovky 2018-08-31 o 9.49.34.pn
azor.png
Snímka_obrazovky_2020-09-17_o_13.26.38
Snímka_obrazovky_2020-09-17_o_12.07.56
Snímka_obrazovky_2020-09-17_o_13.24.24
Snímka_obrazovky_2020-09-17_o_13.26.56
Snímka_obrazovky_2020-09-17_o_13.33.50