top of page
  • Obrázek autoraps

Digitálna OOH v roku 2023 - aké sú trendy?


OOH reklama mení svoju pozíciu v reklamnom svete – diverzifikuje. Out-of-home sa profiluje na OOH a DOOH /alebo aj Digital Out of Home. Aj v mediálnom monitoringu reklamy na Slovensku už nejaký piatok existuje kategória DOOH, čo výrazne pomáha mediálnym plánovačom a marketérom, ktorí chcú mať prehľad zo segmentu.

Klasická Out-of-home? Stále menej...

S pribúdajúcimi rokmi ubúda "čistých" formátov OOH reklamy, ako sú billboardy, pútače, plagáty, nielen z dôvodu efektivity, či nemerateľnosti, alebo rozmeru ekológie, ale aj kvôli redukcii vizuálneho smogu (Bratislava). Často sú klasické bilboardy po pár týždňoch napriek snahe bilbordoviek o údržbu jednoducho doslova nepekné.

V súčasnosti zaplavujú verejný priestor najmä v obchodných centrách, na verejných miestach s vysokou hustotou ľudí najmä digitálne obrazovky alebo citylighty.

Trendy digitálnej OOH reklamy v roku 2023 smerujú výrazne k technológiám a inováciám. Ak sa chcete dozvedieť, čo je nové v OOH a DOOH segmente, čítajte:

1.Anamorfná reklama / 3D reklama

Trend anamorfnej reklamy sa minulý rok stal doslova virálny. Spomeňme napríklad gigantickú 3D mačku v Tokiu, nádherné bubliny v storoch Luisa Vuitona, ich spoluprácu s Nike Airforce (NYC) alebo poslednú kolaboráciu v japonskou umelkyňou Yoyoi Kusama – všetky na gigantických formátoch (Tokio), ktoré poskytujú možnosť vnímania 3D rozmeru pre diváka.

Anamorfná reklama je typom DOOH reklamy, ktorá sa uskutočňuje na veľmi špecifických vonkajších obrazovkách, ktoré sú zvyčajne umiestnené na budovách alebo zakrivených fasádach, aby vyvolali dojem, že obraz má hĺbku, a tak vytvorili 3D efekt zo špecifických uhlov vo verejnom priestore.

Tento marketingový trend je mimoriadne populárny najmä v Ázii, ale všetko nasvedčuje tomu, že bude v roku 2023 celosvetovo naďalej rásť, pretože aj na verejnosť vytvára skutočne ohromný dojem.

Značky pracujú s poznaním, že sympatie k značke buduje a vyvoláva najmä emócia a vizuálny zážitok so značkou.

2. Reklama na základe lokácie

Ďalší Top trend digitálnej OOH v tomto roku je lokalizovaná afinitná reklama –ako názov naznačuje, je založená na správnej lokácii. Čo to v detaile znamená?

Reklama, ktorú vidíte na ulici, na zastávke alebo v nákupnom centre, je svojím poslostvom, kreatívou alebo načasovaním prispôsobená prostrediu a publiku, čo výrazne zvyšuje jej afinitu, takže ju vnímate ako dôležitejšiu, viac relevantnú a teda si ju skôr zapamätáte, prípadne na základe nej máte vyšší motív skôr konať (akcia / nákup – podľa call for action).

Tento marketingový trend začína byť posilnený technológiami a najmä internetom vecí (IoT). Napríklad čoraz viac miest je vybavených senzormi, ktoré zbierajú informácie o dopravnej situácii, kvalite ovzdušia alebo teplote.

Všetky tieto údaje môžu potom značky využiť na nasadenie konkrétnej reklamy, ktorá sa spája s aktuálnymi potrebami a recipienta. Skvelé pre marketérov je najmä to, že získané dáta môžu využívať aj samotné značky interne na ďalší vývoj marketingovej a obchodnej stratégie.

3. 360-stupňové video alebo virtuálna prehliadka

V súčasnosti už nikoho neprekvapí, že video je najväčším magnetom návštevnosti na online platformách. Video predbehlo v popularite infografiky aj články na blogu a 80 % marketingových expertov túto myšlienku potvrdzuje a uvádza, že používaním videa sa ich priamy predaj výrazne zvýšil.

Predpokladáme, že tento rok bude práve 360º video jedným z najviac preferovaných formátov, pretože umožňuje recipientovi sledovať situáciu / predmet / objekt formou virtuálnej prehliadky zo všetkých uhlov, ako by tam bol.

Doteraz sa tento formát využíval viac v online reklame, ale veľmi málo v OOH reklame. V roku 2023 sa to však zmení a bude to jeden z najzaujímavejších marketingových trendov.

4. AR: rozšírená realita v službách reklamy

V roku 2021 spoločnosť Snapchat zrealizovala ukážku toho, ako bude v najbližšom období vyzerať rozšírená realita v „reklamnom svete“. Vo svojom koncepte vyžíva veľkoplošné OOH formáty s QR kódmi; okoloidúci po ich načítaní mali možnosť vidieť veľkolepé scény, ako napríklad mesačnú krajinu, džungľu alebo lietajúcu veľrybu. Cieľom Snapchat bola propagácia ich aplikácie a filtrov.

Novinkou je pokračovanie propagačnej kampane tento rok, ktorá využíva jedinečnosť virálnych trendov AR s ukážkou bizarných efektov ako prostriedok, ktorý má ľuďom predstaviť iný pohľad na reálny svet.

Predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať a s rozšírenou realitou sa budeme v dennom reklamnom (aj OOH) svete stretávať stále častejšie.


Snapchat Inc.

5. Personalizovaná reklama

Tento trend je jeden z najdramatickejších trendov digitálnej OOH: cieľom je prispôsobiť vonkajšiu reklamu publiku.

To znamená, že zadávatelia reklamy budú vytvárať personalizovanú vonkajšiu reklamu a prispôsobovať ju najrôznejším faktorom, ako je pohlavie, vek alebo história prehliadania. Všetko vďaka umelej inteligencii (AI).

Predstavte si OOH formát v podobe CLV okolo ktorého prechádzate na ulici a prejavíte o ňu záujem, napríklad kliknutím na web, alebo vyhľadaním profilu na Instagrame: umelá inteligencia získa vaše základné osobné údaje a zhromaždí tak viac informácií o profile potenciálneho zákazníka, ktorému potom následne vie marketér prispôsobiť danú reklamu, takže sa zvýši predpoklad cielenej reklamy.

Tu krásne spolupracuje digitálny a reálny svet. Digitálna reklama a tradičná reklama by sa tak čoraz viac prelínali a spolupracovali.

Mimochodom, DOOH Lurity malo už v roku 2016 funkčný obdobný formát personalizovanej reklamy, kde sa podľa vyhodnotenia veku a pohlavia spustila relevantná reklama, bolo to však v období, než do života médií a spotrebiteľa výraznejšie zasiahlo GDPR a tiež všemocná korona s rúškami na tvári.

6. Menej klasickej OOH, viac digitálnej OOH

Je už notoricky známe, že formáty DOOH sú oveľa atraktívnejšie a priťahujú viac pozornosti ako bežná statická OOH, keďže prehrávajú videá alebo rotujú obrázky. Okrem toho ďalší rozdiel spočíva práve v danej rotácii: DOOH médium dokáže prehrávať „kolotoč“ reklám, čím ponúka pestrý obsah a teda priťahuje pozornosť ďalšou a ďalšou reklamou.

Táto DOOH je dnes všade, kde je vyšší výskyt ľudí - či v pohybe, alebo práve naopak, v kľude: v OC, na poštách, vo fitkách, vlakoch, wellness, oddychových zónach, výťahoch.

7. Integrácia mobilných zariadení do vonkajšej reklamy

Už sme spomenuli smartfóny ako súčasťou kooperatívneho marketingu. Skenovanie QR kódov alebo monitorovanie smartfónov ako súčasť reklamnej taktiky sú len niektoré príklady. Smartfóny majú pri tomto type reklamy veľký potenciál, pretože pomocou nich možno vymyslieť veľmi silné a sľubné stratégie.

Jednou zo značiek, ktorá túto teóriu najlepšie demonštrovala, je Burger King so svojou kampaňou "Burn That Ad" v Brazílii.

Táto kampaň pozostávala z inštalácie rôznych roz-pixelovaných billboardov na rôznych miestach s cieľom motivovať ľudí k objavovaniu ich reálneho posolstva - pomocou smartfónu. Na tento účel bola v aplikácii Burger King sprístupnená funkcia rozšírenej reality /AR, ktorou ste načítali daný board a zobrazil sa vizuálny efekt, že horí.

Keď nápis dohorel a zmizol, objavil sa headline, že ste vyhrali Whopper zadarmo. Ide nepochybne o jeden z najlepších a najkreatívnejších príkladov komba DOOH, rozšírenej reality a využitia smartfónu.

8. Inovácie v pohyblivej OOH

Ďalším trendom v OOH sú takzvané mobilné billboardy, a to tak tie s digitálnymi, ako aj tradičnými komponentmi. Tento druh reklamy nie je ničím novým, ale zdá sa, že zažije renesanciu.

Reklama v štýle mobilných bilbordov sa ukázala ako veľmi účinná, a to až do takej miery, že jej miera návratnosti investícií (ROI) je podľa Americkej asociácie vonkajšej reklamy 97 %. Zvyčajne umiestňuje na autobusoch a taxíkoch.

Najpozitívnejšou a najzaujímavejšou časťou tohto typu marketingu je, že posolstvo môže zasiahnuť oveľa viac ľudí, pretože nie je statické.

V rámci tohto typu reklamy môžeme nájsť rôzne alternatívy, ako je napríklad tzv. wrap-around reklama, ktorá úplne pokrýva povrch vozidla.

Možností mobilného billboardu je veľa a vpodstate závisia od kreativity značky a toho, na akom dopravnom prostriedku sa rozhodnete komunikovať.

9. DOOH - nielen efektívnejšia ale aj cenovo dostupnejšia

Vieme, že náklady spojené s produkciou a logistikou klasickej OOH ako sú megaboardy, steny a bilbordy sú vysoké – drahá produkcia často rozhodla o tom, že médium sa stalo pre SMB a malé firmy úplne nedostupné.

Dobrá správa DOOH je cost efektivita: rezervácia a výber sú okamžité. Príprava vizuálu je v digital formáte, s možnosťou animácie či videa – opäť, bez produkčných nákladov (okrem kreatívcaJ) a najlepšia správa je, že médium samotné je vysoko efektívne a jeho CPT je často nižšie ako pri reklamnom banneri (!). Toto považujeme za najlepší benefit DOOH.

Kampane navyše nemusíte mať nasadené kalendárny mesiac, dokonca ani 2 týždne, ak vás taktika nedrží. Lokácie vrámci krajiny si tiež vyberiete sami – v samoobslužnom jednoduchom softvéri.


Comments


bottom of page