• ps

Zákazníkov efektívne oslovíte aj v čakárňach

Spoločnosť Lurity ponúka svojim klientom nový funkčný reklamný nosič, zariadenie so systémom eČasenka, ktorý v čakárňach ambulancií oznamuje pacientom ich poradie.

Vyvolávací systém eČasenka monitoruje počet a poradie pacientov pred ambulanciami lekárov. Pomáha zdravotníkom napríklad ľahšie manažovať pacientov, skrátiť pre nich čakaciu dobu a informovať ich aj o výsledkoch vyšetrení prostredníctvom SMS. Aktuálne ho na celom Slovensku využíva 275 praktických lekárov, 102 pediatrov a 141 špecialistov. Mesačne cez systém eČasenka prejde 200-tisíc ľudí.

Využite sústredenú pozornosť ľudí pre vaše ciele

Z praktickej stránky a popularity systému teraz môžu vyťažiť marketingoví pracovníci a prostredníctvom obrazoviek eČasenky osloviť svojich zákazníkov priamo. „Pacienti sledujú obrazovku po celý čas, lebo vďaka nej dostávajú informácie o vybavovaní čakajúcich pred nimi a o svojom poradí,“ hovorí Slávka Pasierbová, obchodná riaditeľka eČasenky.


Využite sústredenú pozornosť ľudí pre vaše ciele

Z praktickej stránky a popularity systému teraz môžu vyťažiť marketingoví pracovníci a prostredníctvom obrazoviek eČasenky osloviť svojich zákazníkov priamo. „Pacienti sledujú obrazovku po celý čas, lebo vďaka nej dostávajú informácie o vybavovaní čakajúcich pred nimi a o svojom poradí,“ hovorí Slávka Pasierbová, obchodná riaditeľka eČasenky.

Takto sa eČasenka stáva zaujímavým mediálnym kanálom a pre inzerentov vytvára priestor na komunikáciu svojich obchodných a marketingových cieľov. „Aj v čakárni môžete informovať o svojej značke a komunikovať vaše posolstvo cieľovej skupine,“ hovorí Tomáš Tiefenbach, CEO Lurity. Vďaka zámernej pozornosti pacientov sa podľa neho tento nosič môže stať zaujímavou súčasťou mediálneho mixu, alebo dokonca suplovať iné kanály. Dobre cielená reklama môže byť pre isté druhy produktov účinnejšia ako televízny spot.


Naplánovať efektívnu kampaň je jednoduché

Lurity dokáže vyhovieť záujemcom o uverejnenie svojho reklamného posolstva celoštátne i regionálne, a to v priebehu niekoľkých minút. K dispozícii ponúka 490 obrazoviek v ambulanciách na celom Slovensku, pričom 53 % je u praktických všeobecných lekárov, 20 % u pediatrov a 27 % v čakárňach špecialistov.

Naplánovať a zacieliť kampaň je pre inzerentov ľahké a okamžité. Vďaka zameraniu ambulancií môžu efektívne cieliť na stanovené publikum, vedia si vybrať pokrytie, zvoliť formát a kampaň okamžite spustiť. Reklamné bloky trvajú 10 sekúnd a bežia po celý čas, takže reklama sa môže zobrazovať opakovane, podľa nastavenia klienta.


https://www.forbes.sk/zakaznikov-efektivne-oslovite-aj-v-cakarnach-pred-ambulanciami/?fbclid=IwAR1l-YrUExB4XkkXiQtD7vQkVMlvpzfz0WNLn2o9wnwC6rGI84ibLdEvB4c