top of page

WSHP #1: BRAND BRIEF / DIAGNÓZA ZNAČKY

vstupná konzulácia komplexný brief k problematike vašej značky

  • 1 ho
  • 100 eur
  • Tolstého

Popis služby

WSHP #1: DIAGNÓZA VAŠEJ ZNAČKY: CIEĽ: komplexný brief k problematike, ktorú v súvislosti s vašou značkou riešite =>  štart diagnózy vašej značky a návrhu riešenia jej lepšej prosperity AKO: otvorenie problematiky formou zadania / briefu, ktorý si spoločne skompletizujeme, začneme zisťovať stav vašej značky (audit) tak, aby v ďalších krokoch bol vytvorený prístup na prípravu stratégie, alebo iných potrebných FORMA: interview + workshop okruhy: 1) popis situácie vašej značky, kde vnímate problematiku 2) vaše ciele obchodné / marketingové 3) čo aktuálne riešite a kam sa chcete posunúť 4) kde sa na trhu nachádzate, kde by ste sa chceli nachádzať 5) aká je vaša konkurencia 6) kto je vaša cieľová skupina 7) silné / slabé stránky vašej značky a situácie


bottom of page